Ring oss:  69 25 38 88
  • Home
  • Hvilken belysning skal jeg velge?

Hvilket lys passer til min butikk?


Den riktige belysning på varerne er et viktigt element, når der skal skapes liv og opplevelser i butikken.


En riktig belysning kan være med til å gjøre opplevelsen av butikken og butikkens varepresentasjoner spennende, feil belysning kan gjøre en ellers spennende butikk kjedelig og ensformig.

Det er derfor viktigt at man gjør opp med seg selv om behovet er bare å få mere lys – eller om man ønsker en belysning, som fremhever fokus-punkter og varepresentasjoner og som gir mulighet for å arbeide med lys/ skyggevirkninger.Er behovet mere lys kan man kjøpe ferdige lyspakker, som leveres, så de kan monteres av den lokale elektriker,  man får bedre lys i butikken til lite penger.

Det er mange detaljer, som skal tas hensyn til for at belysningen virker optimalt.

 


 

Tenk  på riktig bruk av de forskjellige typer belysning:
 

-Grunnbelysning:

Det er meget viktig med den riktige grunnbelysning. Grunnbelysningen er den belysning som skal lyse opp selve rommet. Selve grunnbelysningen kan være diskre eller kraftig.


-Spotbelysning:

Denne belysning er beregnet som  forsterkning av grunnbelysningen som skaper fokus på varer som ønskes særligt fremhevning. Denne form for belysning kan lages av et utall av forskjellige typer lys. Her skal man være spesielt oppmerksom på, hvordan man ønsker å fremheve varen.


-Vindubelysning:

Denne belysning skal være kraftig, da den skal kunne konkurrere med det naturlige sollys midt på dagen. Vindubelysning er beregnet til å skape oppmerksomhet hos forbipasserende kunder.


-Prøveromsbelysning:

Prøveromsbelysning er viktig  det er her kunden ?   kjøper?   tøyet!Den belysningen man velger bør være så tett på naturlig lys som mulig. Det skal kunne fremheve farver, skjæring m.v. optimalt.

 

Det skal også tas hensyn til korrekt opphengning, mix av pærestørrelser (Watt) og  til slutt skal det tas hensyn til at økonomien balanserer både når belysningen skal kjøpes og ikke minst i den daglige drift.


Ønsker man en belysning på et høyere nivå, hvor det er arbeidet med en blanding av forskjellige lamper- og pæretyper med lys/skygge virkninger bør man få en arkitekt fra et anerkjendt innventarfirma til å prosjektere og levere belysningen.

 

Hell og lykke med valg av belysning, og husk:I mørke er alle katter grå!